JNL - приватне виробничо-торгове підприємство

+38 (0462) 672100

Місія нашого підприємства полягає у виробництві борошняних та круп'яних продуктів з широкого переліку зернових культур, гарантованої високої якості та за доступними цінами, з мінімальним впливом на навколишнє середовище, забезпечення гнучкості в обсягах поставок на кожний конкретний ринок та просування такої продукції на міжнародні ринки з різною купівельною здатністю.

Адміністративно-виробничий комплекс, розташований у м. Чернігові, оснащений необхідними комунікаціями, виробничими, складськими, господарсько-побутовими приміщеннями, розташований у безпосередній близькості до автотранспортної магістралі, має під'їзну залізничну колію.

Виробничо-складський комплекс, розташований у с. Горбове, Чернігівського р-ну, Чернігівської області, призначений для зберігання зерна, а розташований там же комбінат для виробництва круп, борошна та кормів. У травні 2013 року встановлено лінію з очищення та упаковки зерна. Це дозволяє додатково виконувати замовлення клієнтів щодо постачання упакованого зерна високого ступеня очищення, яке використовується для виготовлення кормів для декоративних птахів.

Випускаючи круп'яні вироби, які є товарами масового споживання, ми розуміємо, що якість у всіх випадках має задовольняти наших споживачів, оскільки якість залишається з покупцем, коли про ціну покупки він давно забув.

На підприємстві працюють виробничо-технічні лабораторії. Все зерно, що надходить, і готова продукція проходять ретельний контроль за якістю на відповідність затвердженим стандартам.

Лабораторія має свідоцтво про атестацію №А13-228 від 30.07.13р., видане Українським державним центром УДУС на відповідність критеріям атестації та атестована на проведення вимірювань та показників об'єктів відповідно до галузі атестації.

На сьогоднішній момент на підприємстві впроваджено систему управління якістю на відповідність умовам стандарту ISO 9001-2018 “Системи управління якістю”.

 

 

Сертифікат ISO 9001:2015

 

Хоча при переробці зернових та виробництві круп використовуються традиційні технології, ми постійно займаємося дослідженням та впровадженням нових технологій, пов'язаних з економним використанням енергетичних ресурсів, створенням та встановленням закритого безвідходного виробництва з мінімізацією негативного впливу на навколишнє середовище, що допомагає зайняттю нами переважного становища на ринку.

За значний внесок у популяризацію та впровадження нових проривних технологій у харчовій промисловості та сільському господарстві наше підприємство у 2007 році було нагороджено дипломом.

 

Компанию году было награждено дипломом  в 2007 

 

Наше виробництво є екологічно дружнім, оскільки не має шкідливих викидів, а відходи виробництва спрямовуються на виробництво кормів та кормових добавок. З 2009 до 2011р. за проектом розвитку промисловості ЄБРР, підприємством було розроблено та впроваджено програму, щодо зменшення впливу на навколишнє середовище та збору вторинної сировини. У 2011 році ПВТП «ДЖІ-ЕН-ЕЛ» підписало нову угоду з ЄБРР щодо участі у програмі ділових консультаційних послуг ЄБРР. За цим проектом підприємством було отримано грант на проектування будівництва елеватора у с. Горбові, Чернігівського р-ну, Чернігівської області.

Також наше підприємство співпрацює із науково-технічним центром «Проектування та технологій агропромислового комплексу», Національного університету харчових технологій.

 

Нашим підприємством було розроблено та впроваджено проекти в наступних областях:

  • Розробка наукових засад технологічних процесів харчових виробництв з метою створення високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації та автоматизації.
  • Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК у ринкових умовах.
  • Екологізація виробництв харчової та переробної галузей АПК.
  • Розробка наукових засад створення автоматизованих систем управління для комп'ютерно-інтегрованих виробництв харчової та переробної промисловості.

Впроваджено систему ISO 22000:2018 “Системи менеджменту в галузі безпеки продовольства та харчової продукції – Вимоги для будь-яких організацій у ланцюзі постачання”. 

Сертифікат ISO 22000:2018